OFERTA

Wykorzystujemy design tworząc skuteczne rozwiązania dla firm, które chcą zwiększyć swoją wartość i tworzyć innowacje

Badanie potrzeb klientów

Dobrze zaprojektowana usługa uwzględnia rzeczywiste potrzeby klientów. Poznajemy je prowadząc badania jakościowe oraz korzystając z raportów badań ilościowych.

Projektowanie person

Persona to kompas wyznaczający kierunek dalszych prac. Modelowy obraz klienta projektujemy na podstawie badań, dlatego usługa jest właściwie dopasowana do odbiorców.

Ustalenie propozycji wartości

Usługi opierają się na wartościach dostarczanych klientom. Pomagamy zaprojektować rozwiązania skupione na użytkowniku, nie zapominając także o realizacji celów biznesowych.

Projektowanie i wdrażanie procesów innowacji

Innowacje to zmiany projektowane dla organizacji, w produktach czy usługach. Pomagamy je wdrażać korzystając z doświadczenia firm oraz  ich klientów. Długoterminowo zwiększamy wartość firm.

Weryfikacja użyteczności usługi

Klienci kupują te usługi, które odpowiadają na ich potrzeby. Pomagamy znaleźć silne strony usług oraz wyeliminować te niespełniające oczekiwań. Oceniamy unikatowy system wartości jaki ze sobą niosą.

Prototypowanie oraz testowanie usługi

Wypracowane rozwiązania testujemy w różnych sytuacjach użycia usługi. Przechodzimy przez cały proces i modyfikujemy modele ograniczając ryzyko biznesowe. Dostarczamy rozwiązania gotowe do wdrożenia.

PROJEKTOWANIE DOŚWIADCZEŃ

Projektujemy rozwiązania w duchu human- centered, czyli takie które w centrum zainteresowania stawiają człowieka i jego potrzeby. Dzięki temu tworzymy doświadczenia pożądane przez klientów i  jednocześnie zapewniające efektywność dla firm. Dbamy o efekt synergii pomiędzy użytkownikiem a organizacją.  Zobacz jaką wartość możemy wypracować dla ciebie.

Definiowanie insightów

Insight konsumencki jest niezbędny przy tworzeniu nowych rozwiązań. Dzięki badaniom z użytkownikami i właściwemu określeniu ich potrzeb możemy zaprojektować unikalne doświadczenia oparte o właściwe dane.

Projektowanie person

Persona to kompas wyznaczający kierunek dalszych prac np. projektowania ścieżki klienta. Modelowy obraz klienta projektujemy na bazie badań, dlatego usługa jest właściwie dopasowana do potrzeb odbiorców.

Projektowanie ścieżki klienta (Customer Journey Map)

Customer Journey Map pozwala odtworzyć proces interakcji użytkownika z usługą czy produktem. Analizujemy wszystkie punkty styku klienta z usługą w celu ich poprawy lub zaprojektowania na nowo.

STRATEGIE KOMUNIKACJI

Tworzymy strategie komunikacji oparte o rzetelne insighty z badań i analizę trendów. Wzmacniamy doświadczenia użytkowników dzięki dopasowanej do usług komunikacji marki oraz dbamy o realizację celów organizacji. Sprawdź w jaki sposób pracujemy. 

Badanie potrzeb i projektowanie person

Projektując strategię komunikacji bazujemy na insightach, które poznajemy w trakcie badań z użytkownikami. Korzystając z badań oraz wypracowanych insightów projektujemy personę – modelowy obraz klienta, odbiorcy strategii komunikacji.

Analiza aktualnej komunikacji marki, produktu, firmy

Badamy i oceniamy prowadzoną komunikację, uwzględniając kanały oraz potrzeby odbiorców. Wskazujemy mocne strony i obszary wymagające poprawy. Pomagamy spojrzeć na komunikację oczami twoich klientów.

Strategia rozwoju i komunikacji marki

Projektując strategię działamy w oparciu o  przeprowadzone badania, analizę potrzeb użytkowników, trendów i oczekiwań organizacji. Pomagamy określić kierunek dla marki i wskazać filary, na których powinna budować biznesową i wizerunkową przewagę.

MODELE BIZNESOWE

Pomagamy start’upom określić model dopasowany do specyfiki usługi oraz wypracować kierunki rozwoju. Dojrzałym organizacjom proponujemy redefinicję modelu, uwzględniając trendy i potrzeby klientów. Identyfikujemy nowe możliwości pozwalające na wzrost w stale zmieniającym się otoczeniu rynkowym, zapewniając realizację celów biznesowych. Zobacz co możemy zrobić dla ciebie.

Definicja potrzeb biznesowych i trendów

Badamy i określamy miejsce firmy na rynku, aby zdefiniować aktualne i przyszłe potrzeby biznesowe. Rekomendacje opieramy o trendy i cele biznesowe organizacji.

Redefinicja i projektowanie modelu biznesowego

Po etapie badań z użytkownikami i analiz, projektujemy nowy model biznesowy lub uaktualniamy obecny. Wypracowujemy wzrost, wprowadzamy innowacje i odpowiadamy na przyszłe potrzeby odbiorców wyprzedzając konkurencję.

Strategia rozwoju

 

Tworzymy trwałe rozwiązania i procesy, zamiast pojedynczych szans. Uwzględniamy aktualne czynniki rynkowe i przewidujemy kierunki zmian projektując oparte o innowacje strategie. Pomagamy we wdrożeniu.